Khlebnikov Pavel (Elabuga, Tatarstan, Russia).
«Anastasia Farmacolitria».
2006. Carta. Pastello. 70×40.